Orgubebekler.com, Bu Siteden ve bu Sitede bulunan Hizmetlerden sadece, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilir. Bu Siteyi ve bu Sitede bulunan hizmetleri kullanmakla kendinizin; (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya (ii) yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Eğer bu Sözleşmeyi kurumsal niteliği olan herhangi bir kurum adına akdediyorsanız, söz konusu kurumsal yapıyı işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiyi haiz olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu durumda “Müşteri” terimi bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra Orgubebekler.com tarafından, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkinizin olmadığı tespit edilirse, ödeme yükümlülükleri de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacağınız bilgileriniz dahilindedir.

Orgubebekler.com, sahih ve kaynağı sizin kurumsal yapınızın yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, Orgubebekler.com ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi Orgubebekler.com’ın mükellefiyeti değildir.

1-TARAFLAR


1.1. Bu sözleşme Orgubebekler.com İnternet Hizmetleri ile beraber yeni müşteri kaydında kimlik bilgileri iletilen kişi ya da kurumlar arasındadır. Bu site üzerinden alınacak hizmetlerde aşağıda belirttiğimiz maddelerin kabul edildiği varsayılacaktır.

1.2. Orgubebekler.com müşterileri, üyelik aşamasında iken belirtmiş oldukları T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Bilgilerinin doğru olduğunu bu sözleşme ile beraber kabul ederler. Müşterilere ait kimlik bilgilerinin ve T.C. Kimlik Numarasının yanlış olduğu tespit edilirse Orgubebekler.com olarak müşterilere bir bildirim gönderilecektir. Gerekli düzenlemelerin 2 gün içerisinde düzenlemeyen kişilere Orgubebekler.com olarak yaptırım uygulama hakkımızın olduğunu belirtmek istiyoruz. İlgili kişilerin hesapları fesih edilebileceği gibi tazminat davalarına gidebilecek hukuksal yaptırımlar uygulanabilmektedir.

1.3. Orgubebekler.com üzerinden hesap açan kişiler tek başlarına “Müşteri” ve “Taraf” olarak anılabilirken “Taraflar” olarak da anılabilirler.

1.4. Hazırlanan bu sözleşme ile beraber vermiş olduğu yazılı bilgilerin doğru olduğunu kabul ederler.

2-KONUSU


2.1. İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Orgubebekler.com’a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2 Üyelik bilgileri olarak adlandırılan şey; müşterilerin Orgubebekler.com müşteri kaydı sırasında girmiş olduğu bilgilerdir. Bu bilgiler, verilen siparişler ve faturalandırmada etkin olarak kullanılacağı için doğru, eksik ve hatasız olarak girilmesi gerekiyor. Bizler, müşteriler tarafından verilen bilgilerin doğru olduğunu kabul etmekteyiz. Eksik ve hatalı bilgilerden dolayı meydana gelecek zararlardan Orgubebekler.com asla sorumlu değildir.

3-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


3.1. Orgubebekler.com, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Juzk.net, müşterinin siparişini aldıktan sonra siparişi kısmen veya tamamen kabul ettiğine dair Siparişin kabulü mesajı gönderecektir. Orgubebekler.com ilgili hizmet karşılığı ücretin tahsil edilmesi kaydıyla söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2. Müşteri’nin Juzk Solitions’un sunduğu aylık, yıllık ya da taraflarca karşılıklı olarak belirlenecek süre için ödeme planına göre tercih edeceği ödeme planına istinaden Orgubebekler.com, Müşteri’ye hizmet karşılığı olan KDV dahil toplam bedeli siparişin onaylanmasından sonra bildirecektir. Müşteri, Orgubebekler.com tarafından bildirilecek KDV dahil toplam bedeli peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Hizmet bedelleri tahsil edilmedikçe, Orgubebekler.com hizmet verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.3. Müşteri aldığı hizmet dahilinde Orgubebekler.com tarafından 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği Orgubebekler.com sorumlu olduğu tüm konular ile ilgili verilecek talimat ve uyarılarına uyacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Müşteri, hesabından faydalanırken Orgubebekler.com tarafından web sitesinde yayınlanan ya da kendisine gönderilen her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Orgubebekler.com tarafından verilen hizmetlerin münhasıran Orgubebekler.com’un mülkiyetinde olduğunu, hizmete ilişkin tüm yazılım, program ve içeriğin fikri ve sınai mülkiyet hakkının Orgubebekler.com’a ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, işbu maddede sayılanlarla sınırlı olmaksızın; bu hizmetlerin aynısını veya benzerini kopyalayamaz, çoğaltamaz, üçüncü kişilere dağıtamaz, pazarlayamaz ya da satamaz.

3.4. Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, kusuru ile ortaya çıkan zararlar ile mevcut zararların büyümesi gibi durumlarda Orgubebekler.com’un uğradığı sair her türlü zararı aynen nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3.5. Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisinin münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

İş bu konuda doğabilecek hukuki ve cezai yaptırımlardan dolayı Orgubebekler.com’a herhangi bir kusur atfedilemez. Orgubebekler.com, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun gereği sayfaları göndermeden önce içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü olmadığından sayfaları gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz.

3.6. Müşterilerin hizmetleri yanlış kullanmalarından ötürü doğan zararlardan Orgubebekler.com asla sorumlu değildir.

3.7. Orgubebekler.com, müşterilere sunulan kontrol paneli, sunucu yazılımlarından, farklı sitelardan alınan hizmetlerden kaynaklı oluşan veri kaybı ve diğer zararlardan sorumlu değildir. Müşteriler, kullanmış oldukları yazılımların sorumluluğunu kendi üzerinde almalıdır.

3.8. Orgubebekler.com müşterileri kendi verilerini kendi yedeklemekle yükümlüdür. Tayfun Taşkın adına kayıtlı Orgubebekler.com sitei yedeklemeden kaynaklı sorunlardan, zararlardan asla sorumlu değildir.

4- SÜRE


4.1. İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Orgubebekler.com’a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2. Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.3. Sözleşme süresi içerisinde ya da sözleşme süresi sona ermiş olup yeni dönem içerisinde hizmet karşılığı ödeme yapılmaması halinde, Orgubebekler.com müşteriye ait ödeme yapılmaması durumunda almış olduğu hizmeti ödeme günü geçmesi halinde hemen askıya alma hakkına sahiptir. Orgubebekler.com, ödeme günü geçen hizmetleri için gecikme ücreti ekleyebilir. Bu süreyi takip eden gün içerisinde ise müşteri tarafından halen ödeme yapılmadığı hallerde Orgubebekler.com’un hizmetini durdurduğu güne kadarki hizmet bedeli alacaklarının vade farkı ile birlikte tahsili için yasal yolları saklı olup, sağlanılan hizmet iptal edilip ve içerisindeki tüm veriler silinerek, yeni müşteriler için tekrar satışa çıkarılacaktır. Orgubebekler.com herhangi bir veri, yedek sorumluluğu bulunmamaktadır.

5- ÜCRET


5.1. İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Sipariş kabulü ile belirtilen ücreti ve KDV dahil toplam hizmet bedelini içeren fatura düzenlenecektir. Müşteri, fatura içeriği ve miktarına itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri tarafından gerçekleştirilecek ödeme sonrasında kesilecek faturayı müteakiben hizmet aktivasyonu gerçekleşecektir.

5.2. Orgubebekler.com önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda oluşabilecek değişiklikleri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Müşteri hizmet ücretini sipariş tarihinden itibaren 5 saat sonuna kadar havale yoluyla, sipariş işlemi sırasında kredi kartı aracılığı ile veya Orgubebekler.com’a elden ödemekle yükümlüdür.

a) Kredi kartı aracılığı ile ödemelerde Müşteri işbu sözleşmenin imzalanması ile Orgubebekler.com internet sitesi üzerinden talep ettiği ve bu site üzerinden satın aldığı tüm hizmetler için tahakkuk ettirilecek aylık hizmet faturaları ve ara ödeme bedelleri, belirttiği kredi kartı hesabından tahsil edileceğine peşinen muvafakat eder.
b) Müşteri, kredi kartı bilgilerinde ve geçerlilik süresinde olabilecek değişiklikleri Orgubebekler.com’a yazılı olarak bildirmemesi, kredi kartından hesabından tahsilat yapılamaması ya da bunlara ait bilgilerin gerçeğe aykırı, sahte, yanlış ya da hatalı olması durumunda oluşacak her tür hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu kredi kartıyla ile düzenli ödeme talimatını, en erken ilk tahakkuk edilecek faturanın ödendiği tarihe kadar iptal etmeyeceğini, ilgili kredi kartının hesabının ya da ödeme talimatının iptal edilmesi halinde ise iptal durumunu DERHAL Orgubebekler.com’a bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. Müşteri, iptal durumunu bildirmez ise, Orgubebekler.com’un işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. Müşteri, ödemenin tahsil edilememiş olması sebebi ile gerçekleştirilecek olan işlemlerin tamamı bakımından dava, şikayet, idari yaptırım vb. yollara başvuramaz.
c) Ödeme metodu olarak Banka Havalesi / EFT seçilmesi durumunda Tayfun Taşkın’a ait Banka hesabına, en geç 1 (bir) takvim günü içerisinde ödemenin yapılması sonucu Orgubebekler.com hizmet aktivasyonunu yapar ve müşteriyi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar müşteriye aittir.
5.4. Ödemenin gecikmesi durumunda Orgubebekler.com kur veya vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar ve Ödeme gecikmesinin hemen sonrası hizmeti askıya alma hakkına sahiptir.

5.5. Orgubebekler.com, Müşteri tarafından gerçekleştirilecek ödeme sonrasında kesilecek faturayı müteakiben hizmet aktivasyonunu gerçekleştirecektir. Hizmet süresinin uzatılması için, uzama dönemine ilişkin ücretin, hizmet süresinin bitiminden önce ödenmesi zorunlu olup, Orgubebekler.com, ilgili ödemelere ilişkin olarak hatırlatma veya haber verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Müşteri tarafından hizmet süresini uzatmaya yönelik söz konusu ödemenin yapılmaması halinde, işbu sözleşme hizmet süresinin sona ermesi üzerine, kendiliğinden sona erecektir.

5.6. Orgubebekler.com’un uyguladığı üyeliğe ilişkin kampanyalar, aksi bir durum web sitesi veya forumlar üzerinde belirtilmedikçe müşteriyi kapsamamakta olup, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlere dahil değildir. Müşterinin, üyelik kampanyasından faydalanmak istemesi halinde, bu amaçla yapacağı sipariş/başvuru onaylanmaz, eğer ödeme yapıldı ise, bu ödeme halin icabına göre mevcut hizmet için sayılır ya da iade edilir.

6- HİZMETİN GEÇİCİ OLARAK VEYA TAMAMEN DURDURULMASI


6.1. Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Orgubebekler.com, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, tamamını veya bir kısmını durdurma hakkını saklı tutar.

6.2. Orgubebekler.com herhangi bir Müşteriye ait site ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve/veya T.C. Mahkemeleri veya Cumhuriyet Savcıları tarafından verilecek erişimin engellenmesi – içeriğin yayından çıkarılması, talep ve kararları Müşteriye sormadan uygular. Yine Müşteri’nin kimlik bilgileri, ödeme şekilleri ve detayları, faturalar, giriş çıkış kayıtları vb. evrak ve bilgilerin Savcılıklar ve Mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde bu bilgiler Müşteri’ye bildirilmeksizin talep eden mercilerle paylaşılacaktır. Müşteri, bu kapsamda Orgubebekler.com’a kayıt olurken kullandığı bilgilerin gerçeğe uygun ve kendisine ait şekilde kullanılmak zorunda olduğunu bilmekle birlikte, gerçeğe aykırı bilgiler verilmesi halinde bundan doğan her türlü zarar, 3. Kişilerin uğraması muhtemel zararlar da dahil olmak üzere Müşteri’ye aittir. Müşteri, Orgubebekler.com’un resmi mercilerden gelen erişimin engellenmesi – içeriğin yayından çıkarılması kararına istinaden Müşteri’ye ait siteyi kapatmasından doğacak zararlardan sorumlu olmadığını, hiçbir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Müşteri, Orgubebekler.com sunucularında yetkisi olmayan bölümlere erişmeye çalışamaz.

7- FESİH


7.1. Orgubebekler.com kullanıcı hesaplarının alenen ilgili mevzuatta yer alan hükümleri ihlal ettiğini ve bir veya birkaç suç unsurunun varlığını fark etmesi veya Müşteri’nin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi başka bir sebeplerin olduğu veya Orgubebekler.com’un kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı hallerde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal için fesih edebilir. Orgubebekler.com hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkını saklı tutar. Bundan dolayı, Müşteri Orgubebekler.com’a hiçbir sorumluluk yükleyemez.

7.2. Müşteri işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak başta ödeme yükümlülüğünü olmak üzere sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da üye kaydı esnasında beyan ettiği veya daha sonradan güncellediği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Orgubebekler.com hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi hiç bir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.3. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; hizmetin kalan süresine bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari-cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.4. Müşteri haklı bir gerekçe ile işbu sözleşmeyi süresinden evvel 30 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı fesih etme hakkına sahiptir.

7.5. Sözleşmenin sona erme süresinden önce ihbar süresine uymadan ve haklı bir gerekçe bildirilmeden müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8- İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ


8.1. Müşteri, Orgubebekler.com sistemi üzerindeki adres, telefon, e-mail gibi irtibat bilgilerini doğru olarak girmekle ve güncel tutmakla yükümlüdür.

8.2. Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.3. Müşteri’nin işbu Sözleşmede belirtilen adresi kanuni tebligat adresi olup, söz konusu adresin değişmesi ve bu değişikliğin karşı tarafa 7 gün içerisinde yazılı olarak ve sistem üzerinden bildirilmemesi halinde, Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar usulüne uygun ve geçerli sayılacaktır. İhtilaf halinde, Müşteri bu adrese yapılan tebligatı almadığı, içeriğinden haberdar olmadığı iddiasında bulunamaz.

8.4. Orgubebekler.com sözleşme süresi içinde Müşteri’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ edilmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- ÜCRET İADE KOŞULLARI


9.1 Sipariş ancak mücbir sebep ve/veya Müşteri kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde Orgubebekler.com kusurundan dolayı hazırlanmamışsa ücret iadesi yapılabilmektedir.

9.2. Orgubebekler.com ücret iadesini, ücreti iade edilecek hizmetin durdurulmasından sonraki 7 iş günü içinde yapar. Müşterinin kredi kartı ile yaptığı ödeme banka sistemi, kredi kartı ile yapılan ödeme kredi kartı sistemi üzerinden iade edilir. İade işlemi sırasında banka sisteminden kaynaklanan kesintilerden ve kur farklarından Orgubebekler.com sorumlu tutulamaz.

9.3. Orgubebekler.com eğer müşteriye iadeye konu hizmet için fatura kesti ve ulaştırdıysa ücret iadesi esnasında bu fatura için aynı bedelle iade faturası kesilmesini isteyebilir. Müşteri iade faturası kesmezse veya Orgubebekler.com’a ulaştırmazsa ödeme yapılmaz.

10- ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ


10.1. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda Orgubebekler.com kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi oranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranın uygulanacağını kabul ederler.

10.2. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Orgubebekler.com’a dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Orgubebekler.com’un teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ


İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Üsküdar) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12- GİZLİLİK KURALLARI


12.1. Orgubebekler.com hizmetlerini kullanan müşterilerinin bütün isim, adres, telefon, e-mail gibi bilgilerini saklamayı ve 2. maddede zikredilen koşullar ile mahkemeler ve savcılık makamları ile idare makamlardan talep edilmesi durumları dışında hiç kimseyle paylaşmamayı taahhüt eder.

12.2. Orgubebekler.com Müşteri bilgilerini Telekomünikasyon Kurumu üyeliği nedeniyle bağlayıcı kurallara tabi olduğu için, Telekomünikasyon Kurumu dahil bütün T.C. Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumunda adli birimlere verebilir.

12.3. Orgubebekler.com Kredi Kartı bilgilerinizi saklamaz. Bu bilgiler ödeme esnasında SSL (Güvenli Bağlantı) kullanılarak sadece bankaya iletilir ve bankadan geri dönen ödeme yapıldı bilgisini saklar.

12.4. Orgubebekler.com Müşteri itiraz etmediği sürece, hizmet verdiği sitelerin adreslerini ve hizmet türünü referans olarak sitesinde yayınlayabilir. Müşteri’nin sitesinin adresinin yayınlanmasına itiraz etmesi durumunda bu adres referans listesinden çıkarılır.

12.5. Orgubebekler.com Sitesinin Ödeme, Üyelik gibi güvenlik gerektiren bölümlerinde Rapid SSL tarafından sağlanan SSL Sertifikası ile güvenlik sağlar. Bunun dışında kötü niyetli sanal saldırılara karşı mümkün olan bütün yazılımsal ve donanımsal tedbirleri alır.

12.6. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işin ifası sırasında ve işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği, Orgubebekler.com’a ait ve Orgubebekler.com tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiçbir bilgiyi, Orgubebekler.com’un yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ya da kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dahilinde korunacağını, aksi takdirde Orgubebekler.com’ın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

13- DELİL SÖZLEŞMESİ


Müşteri, işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Orgubebekler.com’a ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

14- DEVİR VE TEMLİK YASAĞI


Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri, Orgubebekler.com adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi Tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

15- SON HÜKÜM


İş bu sözleşme bununla birlikte 15 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında Orgubebekler.com’a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Orgubebekler.com gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

EK -1 : Kredi kartı ile ödemelerinde siparişler Türkiyenin en büyük ilk 4 ödeme kuruluşlarından biri olan Shopier üzerinden alınacak olup, sitemiz üzerinde herhangi bir veri kaydedilmemektedir.

Son olarak iş bu sözleşmede geçerlilik kazanan şartların müşterinin durumuna ve siparişine göre Orgubebekler.com olarak iyiniyet kapsamında düzenlemeler yapılabilir.

  • No products in the cart.